Uudised

Progetiiger 30. detsember HITSA


Progetiigri kogumik: http://www.progetiiger.ee/

ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi ning selleks:

  • toetame õpetajate ja juhendajate tehnoloogilise kirjaoskuse arendamist ning nende oskuste lõimimist õppetöösse eri ainevaldkondades, sh eakohaste metoodikate ja õppetegevuste kasutamisel;
  • tõstame laste ja noorte huvi, oskusi ning kaasatust inseneriteaduste vastu, suurendades tehnoloogiategevuste kättesaadavust, eesmärgiga toetada probleemilahendamis- ja programmeerimisoskust;
  • edendame valdkonnas tegutsevate õpetajate ja juhendajate võrgustikke;
  • kaasrahastame õppetöös vajalike seadmete hankimist lasteaedadele, üldharidus- ja kutseõppeasutustele.

Progetiigri kogumik: http://www.progetiiger.ee/

ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi ning selleks:

  • toetame õpetajate ja juhendajate tehnoloogilise kirjaoskuse arendamist ning nende oskuste lõimimist õppetöösse eri ainevaldkondades, sh eakohaste metoodikate ja õppetegevuste kasutamisel;
  • tõstame laste ja noorte huvi, oskusi ning kaasatust inseneriteaduste vastu, suurendades tehnoloogiategevuste kättesaadavust, eesmärgiga toetada probleemilahendamis- ja programmeerimisoskust;
  • edendame valdkonnas tegutsevate õpetajate ja juhendajate võrgustikke;
  • kaasrahastame õppetöös vajalike seadmete hankimist lasteaedadele, üldharidus- ja kutseõppeasutustele.